Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.01.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy.
2. Informacja na temat planowanych przez Powiat inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok.
5. Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2019 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
6. Zmiana uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie I.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-01-23