Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.04.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl


Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy.

 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

 3. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy na temat sytuacji zaopatrzenia w wodę.

 4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku.

 5. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2020-2022.

 6. Podjęcie uchwały wprowadzającej do zapisów planu miejscowego zmian dotyczących ulg dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne w terenach budowlanych.

 7. Wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 203 w obrębie Baranówka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie".

 9. Rozpatrzenie wniosków o pomoc finansową.

 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2020 roku.

 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 

2020-04-23