Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.10.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2019/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Udzielenie dotacji dla jednostki OSP.
11. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-10-22