Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.03.2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2021 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wsparcia rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, przyjętego uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Łuczycach
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 12. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
  na lata 2021-2035
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Doniec

2021-03-23