Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.12.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2035.
4.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
5. Uchwalenie Budżetu Gminy na rok 2021.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok.
8. Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu oraz dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2020-12-23