Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 7.02.2018 r.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Karniowie.
 5. Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 7. Zmiana uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. szczegółówych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łososkowicach.
 9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-12-12