Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 14.07.2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja na temat trasy rowerowej EuroVelo11 oraz wyznaczania szlaków turystyczno-rowerowych na terenie Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilków i Dojazdów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zakup i przejęcie działek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 2022/2023.
7. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/


/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-07-08