Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 3 października 2022r. o godz. 15.00

Zawiadamiam, że w dniu 3 października 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2021/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/297/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „Małe Misie”.
6. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
7. Określenie zasad udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na zakup analizatora do szybkich badań laboratoryjnych na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Łuczycach.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-09-28