Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zapytanie ofertowe na zadanie opracowania dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalniścieków w Baranówce

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn.:

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno -budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka"

2024-07-05