Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Pietrzejowice w dniu 22.09.2023

Sołtys wsi Pietrzejowice zawiadamia, że w dniu 22.09.2023 o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach. odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

1. Fundusz sołecki na 2024 r.
2. Sprawy bieżące

Joanna Wieczorek- Sołtys Pietrzejowic

2023-09-15