Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rawałowice w dniu 14.07.2024r.

Sołtys Sołectwa Rawałowice zwołuje na dzień

14 lipca 2024 roku (niedziela) o godzinie 18-tej

Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP Rawałowice

 Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Ogólne informacje dotyczące Gminy i Sołectwa;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia w ramach środków
    z funduszu sołeckiego przewidzianego na 2024 rok;
  4. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski;
  5. Zamknięcie zebrania

 

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.                                                            

 Z poważaniem

    

SOŁTYS RAWAŁOWIC

Andrzej  Witek

2024-07-08