Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 11.03.2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z 11 marca 2019 roku

 

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do godz. 14.00.

 

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):

  1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

  2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

  3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach.

  4. swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców województwa małopolskiego.

 

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za pośrednictwem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, pok. 33 /II piętro/ - w godzinach pracy Urzędu tj:

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

 

 

   Komisarz Wyborczy w   Krakowie II

  Wojciech Makieła

 

 

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu:

  • Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy – zał. nr 1
  • Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę – zał. nr 2

  • Uchwała NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

  •  

2019-03-11