Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 03.04.2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Goszyce, Wilków, Skrzeszowice, Łososkowice

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce 53, 32-010 Luborzyca

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Baranówka, Luborzyca

Szkoła Podstawowa im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z/s Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki 160B, 32-010 Luborzyca

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Marszowice, Sadowie, Goszcza

Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca

4

Łuczyce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, Łuczyce Szkolna 11, 32-010 Luborzyca

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Zastów, Prusy

Świetlica wiejska w Zastowie, Zastów 6, 32-010 Luborzyca

6

Dojazdów, Krzysztoforzyce

Przedszkole Samorządowe " Wesoła Gromadka" w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakowska 130, 32-010 Luborzyca

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Karniów, Czulice

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Luborzyca

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Pietrzejowice, Rawałowice

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Luborzyca

 

9

Kocmyrzów, Głęboka

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, Kocmyrzów 68, 32-010 Luborzyca

10

Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Luborzyca

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Marek Jamborski

 

 

2019-04-08