Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 roku, muszą być ujęte w spisie wyborców. Wyborca, który nie wie, gdzie jest ujęty w spisie wyborców, może sprawdzić swoje dane osobiście w dowolnym urzędzie gminy po przedłożeniu dokumentu tożsamości (do wglądu) lub elektronicznie poprzez stronę www.gov.pl/web/mobywatel. Zalogować się można poprzez profil zaufany, korzystając z e-dowodu, albo zeskanowanie kodu QR w aplikacji mObywatel Po zalogowaniu się wybieramy sekcję „Twoje dane”, a następnie zakładkę ,,Centralny Rejestr Wyborców”. Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.

2023-10-06