Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory do Sejmu, Senatu i Referendum Ogólnokrajowym - informacje organizacyjne

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy o zbliżających się wyborach do Sejmu, Senatu i Referendum Ogólnokrajowym, które odbędą się w najbliższą niedzielę 15.10.2023 w godzinach 7.00 – 21.00.

 

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego na terenie naszej gminy zostały utworzone dodatkowe lokale wyborcze dla Państwa, których wykaz poniżej publikujemy:

 • Obwód 1 - Goszyce - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce ul. Tadeusza Kościuszki 95,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 2 - Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki - Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki ul. Szkolna 1,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 3 - Goszcza, Sadowie, Marszowice - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1
 • Obwód 4 – Łuczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 5 – Zastów - Świetlica Wiejska w Zastowie, Zastów ul. Tadeusza Kościuszki 103,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 6 – Dojazdów - Świetlica Wiejska w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakowska 114,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 7 – Karniów - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 8 – Pietrzejowice – Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52,

 • Obwód 9 – Kocmyrzów – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115
 • Obwód 10 – Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 11 – Baranówka – Centrum Kultury I Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, Baranówka ul. Chlebowa 2

 • Obwód 12 – Luborzyca - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Luborzyca ul. Jagiellońska 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 13 – Wilków - Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilków ul. Dworska 1,

 • Obwód 14 – Skrzeszowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, Skrzeszowice ul. Leśna 7

 • Obwód 15 – Łososkowice - Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach, Łososkowice 34,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 16 – Prusy - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,

Prusy ul. Niepodległości 12,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Obwód 17 – Krzysztoforzyce - Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, Krzysztoforzyce ul. Parkowa 6

 • Obwód 18 – Czulice – Świetlica wiejska w Czulicach, Czulice 50

 • Obwód 19 – Rawałowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A

 • Obwód 20 – Głęboka - Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Kocmyrzów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2023-10-13