Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Aktualne Statystyki w Programie „Czyste Powietrze” - 2024

Zgodnie z  aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 30.06.2024 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca:

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Liczba

złożonych

wniosków

o dofinansowanie

Liczba

zawartych umów

Liczba

zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota

wypłaconych

dotacji

964

741

384

9 809 542,41

 

Aktualne informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne na stronie:

https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-3/

 

Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie gminy cały czas są do Państwa dyspozycji i na bieżąco opracowują i przekazują kolejne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

w Krakowie.

 

Przydatne narzędzia do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca , Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pok. 23A:

 

Karolina Duk – Główny Ekodoradca

Justyna Żelazny – Ekodoradca

 

tel. 12 387 14 10 wew. 41

e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2024-07-08