Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; - przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; - budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; - budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); - wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. Planowany termin realizacji zamówienia: do 19.06.2024 r. Kwota: 452 530,51 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: PERFEKT Przemysław Walczyk ul. Kryspina Żeleńskiego 19, 32 – 060 Kryspinów
Zobacz więcej »
2024-02-22
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki brukowej - dojścia do altany w miejscowości Głęboka w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 23 778,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich, kompleksową konserwację oraz wykonanie tabliczki informującej. Szacowana wartość zadania: 41 709,30 zł Wnioskowane dofinansowanie: 25 025,58 zł (60%)
Zobacz więcej »
2024-02-21
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2024
🔵Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w BEZPŁATNYCH zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 🔵Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców realizowanym w dwóch ostatnich latach projektach socjalnych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, postanowiliśmy powtórzyć projekt w roku bieżącym. 🔵„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. 🔵Głównym celem projektu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). 🔵Tematyka zajęć: Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym: • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, • aktywne, wspierające słuchanie, • motywowanie dziecka do współdziałania, • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Realizacja: • 30 godzin dydaktycznych; • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; • metoda pracy – warsztatowa; Ilość miejsc ograniczona!!!!! 🔵Zapisy do projektu i szczegółowe informacje: Specjaliści pracy socjalnej: Joanna Siudek i Patrycja Swatek tel. 12 387 11 10 wew. 4
Zobacz więcej »
2024-02-21
Hamonogram wywozu odpadów 2024
Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, bio i wielkogabarytów.
Zobacz więcej »
2024-02-23
„Pączek z kulturą" po raz drugi w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Dzisiejsze popołudnie było i kulturalne i smakowite A to za sprawą wydarzenia pt. : „Pączek z kulturą" zorganizowanego przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy w Baranówce Na początek wystąpił wspaniały zespół regionalny Kliszczacy – zespół regionalny z Kliszczackie Centrum Kultury, który do naszej gminy zawitał wraz z Wójtem Gminy Tokarnia Markiem Kluska. Na zewnątrz można było spróbować pysznych, puszystych pączków wypiekanych na miejscu przez Firmę Ekler, którymi częstowali min. Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Poseł na Sejm, Andrzej Adamczyk, Starosta Powiatu Krakowskiego Pałka. Dziękujemy za obecność podczas tego wydarzenia samorządowcom z Powiatu Krakowskiego i naszej gminy, oraz Gminy Tokarnia, a szczególnie dziękujemy Wam Drodzy Mieszkańcy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za rok !
Zobacz więcej »
2024-02-14
Nowy samochód bojowy dla OSP Czulice
W dniu 10.02.2024 podczas Zebrania Walnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach, w którym uczestniczył Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca został uroczyście powitany nowy samochód bojowy. Jest to Renault Master, posiadający napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników. Pojazd jest wyposażony w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny. Nowy samochód służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów. Wartość samochodu wynosi 275 200,00 zł, na którą składa się: - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 233 920,00 zł (85%), - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 27 520,00 zł (10%), - wkład własny Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 13 760,00 zł (5%). Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską pomiędzy Województwem Małopolskim (Liderem Projektu), a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, będącym jednym z Partnerów Projektu.
Zobacz więcej »
2024-02-12
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy.
W niedzielę 4 lutego w Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy odbył się dzień otwarty dla mieszkańców, którzy mieli okazję zobaczyć nowo dobudowaną część szkoły, sale dydaktyczne i gimnastyczną. Społeczność szkolna na tą okazję przygotowała dla licznie zebranych mieszkańców występ artystyczny dzieci i młodzieży. Podczas wydarzenia wystąpiły: Orkiestra dęta TON z Goszczy oraz Cheerleaders Unique. Na zakończenie odbył się mecz siatkówki w którym zmierzyła się drużyna społeczności szkolnej kontra drużyna wykonawcy sali gimnastycznej. Rada Rodziców zadbała o słodki poczęstunek. Atmosfera była przednia, a mecz dodał wiele pozytywnych emocji.
Zobacz więcej »
2024-02-06
Szkolenie chemizacyjne - 20.02.2024
Zamieszczamy informację o szkoleniu chemizacyjnym - uzupełniającym w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej w Wysiołku Luborzyckim. Obowiązkowego zapisu można dokonać pod nr tel: 537 998 001, 81 532 72 19, 795 095 414
Zobacz więcej »
2024-02-06
ZUS - telefoniczne porady ekspertów
Zamieszczamy informację o dyżurach telefonicznych dla klientów ZUS organizowanych w lutym 2024 roku przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.
Zobacz więcej »
2024-02-06
I Gminne Młodzieżowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze za nami
I Gminne Młodzieżowe Halowe Zawory Sportowo-Pożarnicze odbyły się w dniu 03.02.2024r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie. Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. W zawodach wzięło udział ponad 80 zawodników w wieku od 10 do 16 lat. Wystąpiło 18 drużyn, 6 dziewczęcych i 12 chłopięcych. Drużyny te były z Czulic, Karniowa, Skrzeszowic, Łososkowic, Maciejowic, Marszowic, Goszczy i Łuczyc. Zawody były doskonałą formą integracji i zabawy młodego pokolenia. Walka była wyrównana i koleżeńska. Organizatorzy za cel postawili sobie integrację młodych adeptów pożarnictwa, zaangażowanie ich w podnoszenie swoich kwalifikacji, ale przede wszystkim dobrą zabawę. Dlatego też, każdy uczestnik za swoją postawę został nagrodzony. • W klasyfikacji ogólnej w kategorii chłopców I miejsce zajęły Maciejowice, II Łososkowice, a III Czulice (grupa mieszana). Wśród dziewcząt I i II okazały się drużyny z Łuczyc, a III z Karniowa. • W klasyfikacji ogólnej w kategorii dziewcząt najlepsze wyniki uzyskały kolejno : Lena Rojewska, Oliwia Zgała i Lena Sołek. W tej samej klasyfikacji w kategorii chłopców najlepsze wyniki uzyskali : Kacper Doniec, Patryk Półtorak, Sebastian Góra. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom biorącym udział w zawodach. Dziękujemy organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia.
Zobacz więcej »
2024-02-05
Spotanie Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych w OSP Goszcza
W dniu 02.02.2024r. w Goszczy odbyło się spotkanie Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z terenu Małopolski z Wice Marszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką oraz Samorządowcami, gdzie rozmawiano na temat ich działalności, wyzwań i potrzeb.
Zobacz więcej »
2024-02-05
2019-09-02