Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ostrzeżenie o upale 1 stopnia w dniach 4-5.08.2022r.
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o upale 1 stopnia w dniach 4-5.08.2022r.
Zobacz więcej »
2022-08-04
PROJEKT "HALO DOPŁACAMY"
Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 „HALO DOPŁACAMY”. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.
Zobacz więcej »
2022-08-01
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca połączony z Jubileuszem XX Lecia LZS "STRAŻAK GOSZCZA" odbędzie się w dniu 7.08.2022r. o godz. 10.00.
Zobacz więcej »
2022-07-26
Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2022
Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Zobacz więcej »
2022-07-26
Projekt Ustawy o Dodatku Węglowym
W dniu 19 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych używających węgla jako główne źródło ogrzewania domów.
Zobacz więcej »
2022-07-20
Dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Zobacz więcej »
2022-07-14
Trwa projektowanie szlaków turystyczno-krajoznawczych
Projekt zakłada powstanie trzech tras o łącznej długości ponad 53 km. Pierwsza z nich Goszyce – Goszcza o długości 29 km to przejazd ponad sześciokilometrową pętlą wewnętrzną po lesie w Goszczy. Druga trasa Zielona- Głęboka, około 11,5 km i trzecia Luborzyca-Łuczyce o zaplanowanej długości ponad 13 km. Trasy opracowuje wraz z urzędem gminy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które wykona także oznaczenia w terenie, tablice informacyjne na początku każdej z nich, a w przyszłości mogą zostać wykonane także mapy pocketowe. Trasy pomyślane są jako zamknięte pętle, tak, by każdą z nich można było zakończyć w miejscu początkowym. Cześć przejazdów prowadzi drogami szutrowymi, uwzględniając ciekawe elementy krajobrazu, ciekawostki architektoniczne, fragmenty archiwalnego Szlaku Kościuszkowskiego i Szlaku Św. Jakuba. Trasy mają zostać oznakowane i włączone w system map PTTK jeszcze w tym roku. Utworzyliśmy specjalny adres dedykowany szlakirowerowe@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl na który do końca miesiąca można przekazywać uwagi dotyczące wstępnego projektu. Informacje zostaną zebrane i przekazane projektantom. PTTK wykonało już podobne projekty szlaków turystyczno-rowerowych w ponad 20 gminach w naszym kraju, w tym w sąsiadującej Gminie Zielonki. (Mapa otrzymana od przedstawicieli PTTK pracujących nad projektem stanowi wycinek mapy Okolic Krakowa wyd. Compass; obecnie trwają prace nad jej wznowieniem ).
Zobacz więcej »
2022-07-14
"Grupa robocza"
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowana na lata 2021-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.
Zobacz więcej »
2022-07-13
Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Zastowie
W ramach realizacji Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie remontu wnętrza budynku wiejskiego w miejscowości Zastów, celem utworzenia Klubu Seniora
Zobacz więcej »
2022-07-12
Jest możliwość złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Zobacz więcej »
2022-07-08
Szkolenie -BREXIT ZMIANY W OBROCIE TOWAROWYM. NOWE OBOWIĄZKI.
Szkolenie -BREXIT ZMIANY W OBROCIE TOWAROWYM. NOWE OBOWIĄZKI.
Zobacz więcej »
2022-07-08
BADANIA SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ
Co mieszkańcy Metropolii Krakowskiej sądzą na temat funkcjonowania gmin? Jakie są ich priorytetowe potrzeby?
Zobacz więcej »
2022-06-29
2019-09-02