Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski"
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”.
Zobacz więcej »
2020-07-03
Podpisanie umowy na wymianę pieców
Dnia 19 czerwca 2020 r. została podpisana przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zobacz więcej »
2020-07-02
Ponad 4,5 mln zł na realizację gminnych inwestycji
Promesę na ręce Wójta Marka Jamborskiego przekazał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W przekazaniu promesy uczestniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Małgorzata Doniec. Wysokość wsparcia uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych w tegorocznym budżecie. Dzięki realizacji wielu inwestycji otrzymaliśmy jedną z najwyższych kwot wsparcia w Powiecie Krakowskim.
Zobacz więcej »
2020-07-01
Program „Moja Woda” - możliwość składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie od 1 lipca
Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie na instalacje przydomowej retencji w ramach programu „Moja Woda” przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych. W ramach programu można otrzymać maksymalnie 5 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% poniesionych kosztów instalacji zatrzymujących wodę z okolicy. Mogą to być nie tylko oczka wodne, ale również zbiorniki retencyjne podziemne i naziemne, przewody odprowadzające wody opadowe oraz elementy do nawadniania czy innego wykorzystania zgromadzonej wody. Wnioski z terenu województwa małopolskiego należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12. W celu uzyskania dofinansowania należy wejść na stronę WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ i zapoznać się z dostępnym tam regulaminem. Następnie należy pobrać formularz wniosku, wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać na adres moja.woda@wfos.krakow.pl. Poprawnie wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie Funduszu lub wysłać pocztą. Termin realizacji powyższego programu obejmie lata 2020 – 2024, podpisanie umów realizowane będzie do 30 czerwca 2024 r., natomiast wydatkowanie środków do końca 2024r. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. - zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania można zadawać na adres e-mail: moja.woda@wfos.krakow.pl lub kontaktować się z pracownikami: Joanna Czeluśniak – 516 280 008, Malwina Mazurek – 511 122 940
Zobacz więcej »
2020-07-01
Dewestacja zieleńca w Wysiołku Luborzyckim
Z przykrością informujemy o akcie wandalizmu w Wysiołku Luborzyckim. Zniszczona została część nasadzeń na zieleńcu pod kościołem przy pętli autobusowej. W godzinach nocnych wyrwane zostały rośliny, które nie tak dawno posadziliśmy z funduszu sołeckiego. Wandale uszkodzili oraz porozrzucali krzewy, pozostawiając przy tym inne śmieci. Dzięki szybkiej interwencji uszkodzenia zostały usunięte. Karygodny incydent został zgłoszony na policję i liczymy, że dołoży ona starań by teren ten był bezpieczny. Do sprawców apelujemy o poszanowanie naszego otoczenia ! Dodatkowo informujemy, że miejsce to zostanie objęte monitoringiem.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Od 02.07.2020 r. nowe numery telefonów na Policję
Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych. Zamiast numeru kierunkowego „12” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi będą „83”.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Dofinansowanie na modernizację boiska w Łuczycach
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia”
Zobacz więcej »
2020-06-30
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-29
Fundusz Inwestycji Samorządowych
W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Gmina Kocmyrzów – Luborzyca ma możliwość uzyskania wsparcia na złagodzenie skutków finansowych związanych z pandemią COVID-19. Wnioski o pomoc finansową będzie składał Urząd Gminy do Wojewody Małopolskiego w wyznaczonych terminach.
Zobacz więcej »
2020-06-25
Wybory Prezydenta RP - najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 4. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 5. Obwody głosowania – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 6. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-06-25
Akcja "Bitwa o wozy"
Zamieszczamy pismo Dyrektora Biura Wojewody w sprawie akcji "Bitwa o wozy".
Zobacz więcej »
2020-06-25
Oświadczenie o wystąpieniu szkód w uprawach
Na prośbę Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zamieszczamy informację dotyczącą konieczności złożenia oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach.
Zobacz więcej »
2020-06-24
2019-09-02