Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Modernizacja boiska w Dojazdowie
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XL/560/21 została udzielona naszej gminie pomoc finansowa na realizację zadania pn: „Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach konkursu MIRS (Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa).
Zobacz więcej »
2021-12-01
XXX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, w trybie hybrydowym, posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy. W poniedziałkowej Sesji wzięli udział delegaci Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Małopolskiej Izby Rolniczej: pani Anna Kaczmarczyk i pan Krzysztof Malik oraz pan Marek Thier, mieszkaniec naszej gminy, delegat MIR z Gminy Świątniki Górne.
Zobacz więcej »
2021-11-30
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich II edycja
20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.
Zobacz więcej »
2021-11-30
Ostrzeżenie o oblodzeniu ! 29/30.11.2021
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o oblodzeniu I stopnia.
Zobacz więcej »
2021-11-29
I stopień zanieczyszczenia powietrza 26.11.2021
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego, obowiązuje w dniu 26.11.2021 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2021-11-26
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022
Zamieszczamy wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2021/2022.
Zobacz więcej »
2021-11-25
Obowiązek wymiany kotłów węglowych
Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany. Kotły pozaklasowe potocznie, zwane kopciuchami, powinny zostać wymienione do końca 2022 roku, z kolei do końca 2026 roku o tym obowiązku powinny pamiętać osoby używające kotłów klasy 3 i 4.
Zobacz więcej »
2021-11-25
Wywóz BIO-odpadów
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, iż BIO-odpady odbierane są w miesiącach zimowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Zobacz więcej »
2021-11-24
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.11.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-11-23
Realizacja kolejnego projektu własnego „Śladami Korony”
Na prośbę Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zamieszczamy informację w sprawie realizacji projektu. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje kolejny, trzeci już tzw. projekt własny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem pragniemy utrwalić na taśmie filmowej albo raczej w zapisie cyfrowym nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.
Zobacz więcej »
2021-11-22
Wstępna promesa dla naszej gminy
Na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka” , które zaplanowaliśmy do realizacji w ramach budżetu przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2021-11-19
Ogłoszenia o naborze w WFOŚiGW
Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zamieszczamy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska: referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego oraz referent w Zespole Klienta Indywidualnego.
Zobacz więcej »
2021-11-17
2019-09-02