Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

APEL o niezanieczyszczanie dróg publicznych błotem, ziemią i innymi substancjami

APEL

o niezanieczyszczanie dróg publicznych błotem, ziemią i innymi substancjami

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz stan techniczny dróg apelujemy do osób prowadzących prace na polach uprawnych i placach budowy o zapewnienie właściwego stanu dróg po przeprowadzonych pracach. Pojazdy rolnicze i pojazdy budowy wyjeżdżając na drogi, często pozostawiają za sobą niebezpieczną dla ruchu samochodowego i pieszego warstwę błota, ziemi lub innych substancji. Przypominamy, że każdy przed wyjazdem na drogę powinien koła maszyny starannie oczyścić z wszelkich nieczystości, tak aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi publicznej. Należy również pamiętać, aby odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek.

Ponadto, apelujemy o niezaorywanie pól uprawnych do krawędzi jezdni. Prace polowe powinny być wykonywane poza pasem drogowym dróg publicznych. W obrębie pola uprawnego winien być pozostawiony pas służący do wykonywania manewrów maszynami rolniczymi tzw. uwrocie. Pasy te zabezpieczają tereny przyległe przed niekontrolowanym zalewaniem w przypadku nawalnych deszczy, jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi jezdni oraz pozwolą eliminować powstawanie niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym. Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2023 r., poz. 2119 z późn. zm) ,,Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.”

2024-07-05