Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Bądźmy razem w walce o czyste powietrze !

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

 

Zadanie to realizowane przez naszą gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Celem programu jest uzyskanie efektu ekologicznego mającego na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesem spalania paliw stałych na terenie tut. gminy. Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców posiadających użytkowane, stare kotły opalane paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, chcących je wymienić na źródła ciepła, wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą. Zakres zadania poza wymianą źródła ciepła obejmuje również modernizację instalacji CO i montaż wkładu kominowego, jeśli będzie to konieczne dla sprawnego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania i osiągnięcia zakładanych wskaźników obniżenia niskiej emisji.

Gmina prowadzi nadal otwarty nabór wniosków, jednakże należy mieć świadomość, że złożenie aplikacji do programu nie jest równoznaczne z automatycznym otrzymaniem dotacji. Przed podpisaniem umowy na udzielenie dofinansowania, budynek musi zostać objęty oceną energetyczną, który to dokument ustali możliwość spełnienia wymogów programu oraz ewentualnie wskaże niezbędne prace termomodernizacyjne. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Przypominamy, iż wartość dofinansowania zależy od mocy zaleconego kotła, a jego wartość w przypadku wymiany źródła ciepła wynosi maksymalnie 8 tys. zł; a dla instalacji instalacji CO, maksymalnie 6 tys. zł.

W ramach przedmiotowego projektu założono wymianę 311 źródeł ogrzewania.

 

Na koniec roku 2018 wymienionych zostało na terenie Gminy 194 pieców węglowych z dofinansowaniem dla mieszkańców w wysokości 2 456 519,79 zł

2019-01-11