Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Barszcz Sosnowskiego - informacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym roku na terenie Naszej Gminy dało się zauważyć wiele siedlisk barszczu Sosnowskiego. Jest to inwazyjna roślina, która pochodzi z rejonu Kaukazu, a na tereny środkowej i wschodniej Europy została przeniesiona w 2 połowie XX wieku w celach uprawy i wykorzystania jej jako paszę dla zwierząt. Uprawy te szybko jednak zostały porzucone ze względu na stopień zagrożenia, jaki roślina zaczęła stwarzać dla zdrowia ludzi, bowiem związki chemiczne zawarte w jej soku powodują znaczne zmiany skórne u ludzi (poparzenia). Barszcz Sosnowskiego zaczął się rozprzestrzeniać na dużą skalę, dodatkowo jego wysoka odporność, łatwość w rozsiewaniu i małe wymagania w stosunku do warunków obszaru występowania spowodowały, że jest on trudny do zwalczenia. Jedna jego roślina podczas okresu wegetacyjnego może wytworzyć do 50 tysięcy nasion, a jedno nasiono może pozostać w glebie i rodzić nowe rośliny nawet przez okres 4 lat.

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca każdego roku przy współpracy z uprawnionymi firmami prowadzi likwidację przedmiotowych roślin, szczególnie na terenach gminnych. W roku bieżącym, zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 r.” zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 27 216 zł, które obejmowały 70% kosztu kwalifikowanego zadania, wynoszącego 38 880 zł. Dnia 24 sierpnia br. zakończył się ostatni z dwóch etapów prac zleconych na 2022 rok.

 

Należy zauważy

ć, iż barszcz Sosnowskiego występuje także na terenach prywatnych nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o gatunkach obcych, w takim przypadku działania zaradcze przeprowadza podmiot władający, będący osobą fizyczną, na nieruchomości, którą włada – czyli w większości przypadków właściciel nieruchomości. Zauważając przedmiotową roślinę na swojej działce nie bądźmy niewzruszeni –

może ona stwarzać duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, a po zawiązaniu nasion rozsiewać się na sąsiednie grunty, znacznie powiększając obszar występowania. Barszcz Sosnowskiego należy skosić oraz zniszczyć chemicznie poprzez spryskanie go środkiem chemicznym typu Roundup, Madrigal czy Chikara. Pamiętajmy oczywiście, by zachować przy tym szczególną ostrożność, a jeśli nie jest to możliwe, warto te czynności zlecić uprawnionej do tego firmie.

 

Jeśli barszcz zostanie zauważony przez podmiot na działce, która nie stanowi jego własności,

informację o jego występowaniu ze wskazaniem numeru działki, lub zaznaczeniem na mapie obszaru jego występowania należy zgłosić do urzędu gminy, który w dalszej kolejności poinformuje o tym właściciela nieruchomości.

 

Nie bądźmy obojętni w stosunku do tej niebezpiecznej rośliny inwazyjnej. Wspólnymi siłami i systematyczną, coroczną pracą jesteśmy w stanie zminimalizować obszar jego występowania na terenie Naszej Gminy, co przyczyni się przede wszystkim do poprawy Naszego bezpieczeń

stwa.

 

 

2022-10-24