Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Bezpłatna komunikacja w dniu 14.12.2021 r.

Z powodu prognozowanego przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 spełniony został warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 14.12.2021 r. od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Źródło informacji i grafiki: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/252889,29,komunikat,jutro_bezplatna_komunikacja_miejska_.html

2021-12-13