Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa chodnika w Dojazdowie.

W czwartek 26 lipca br. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy pani Kornelii Łakomy umowa z Firmą Inżynieryjną „System Bud” Grzegorz Nowak Ostrów 100, 32-112 Klimontów dotycząca realizacji, przez ww. firmę, zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2165 K polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej \w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Dojazdów” pod nr ZP.271.11.2018."
Termin realizacji zadania: koniec października 2018 r.

2018-12-12