Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 7 grudnia 2018r., w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowch i Autostrad Oddział Kraków, Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski i pani Agnieszka Kozłowska odbyli spotkanie z Dyrektorem Oddziału panem Tomaszem Pałasińskim ws. budowy drogi ekspresowej S7 na terenie m.in Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Wykonawcą zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Moczydło (gr. z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) dług. ok. 18,3 km” jest włoska firma Salini Impregilo S.p.A., która ma wykonać projekt S7 odcinka III od węzła Widoma ( bez węzła) do Krakowa oraz roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na projektowanie okresy zimowe nie będą wliczone.

Obecnie rozpoczął się proces projektowy. Prace związane z opracowaniem Projektu Budowlanego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - w tym projekty podziału działek dla Odcinka III drogi ekspresowej S7 Widoma-Kraków dla firmy SALINI IMPREGILO S.P.A (głównego Wykonawcy) opracowuje Konsorcjum firm:

Sweco Eingineering Sp. z oo, 30-552 Kraków ul. Wielicka 30 oraz VOESING POLSKA Sp. z oo. 30-552 Kraków ul. Wielicka 50

Złożenie wniosku o ZRID w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim planowane jest na lipiec 2019r. uzyskanie decyzji ZRID na koniec IV.kw.2019r a rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest w IIIkw. 2020r.

 

2019-01-09