Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Co dalej z kanalizacją w gminie ?

Po zakończeniu pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej, gmina wielokrotnie prowadziła rozmowy z władzami Krakowa oraz MPWiK w Krakowie w temacie możliwości zrzutu ścieków.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dokument ten będzie zawierał:

  • określenie koncepcyjnego przebiegu sieci zbiorczych wraz z ustaleniem ich parametrów kluczowych (średnice, głębokości),

  • określenie wstępnych lokalizacji pompowni ścieków,

  • uaktualnienie bilansu ścieków bytowych z terenu gminy,

  • określenie wymaganego limitu ze wskazaniem miejsc zrzutu ścieków bytowych od systemu kanalizacji Miasta Krakowa.

Zrzut ścieków bezpośrednio do Krakowa jest korzystny ze względu koszty jakie w przyszłości mieliby ponosić mieszkańcy. Dodatkowo dokument będzie przewidywał wejście kanałem do Krakowa terenem wzdłuż przyszłej drogi S7 z włączeniem do rozbudowanego w 2018 roku kanału w ulicy Mistrzejowickiej, dochodzącego do w/w drogi. Koncepcja będzie dokumentem niezbędnym do wystąpienia do GDDKiA o zgodę na przejście kanałem w drodze S7. Będzie to podstawą do projektowania sieci kanalizacyjnej.

2019-01-09