Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dodatkowe umowy na wymianę kotłów

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca od 2017 roku realizuję projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza). Celem programu jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez redukcję niskiej emisji. W ramach tego działania mieszkańcy naszej gminy otrzymują dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Program zakładał wymianę 311 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO.

 

W ostatnim czasie Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dodatkowe środki finansowe z ww. programu, dzięki czemu Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek Jamborski, podpisał kolejne 30 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na łączną kwotę 397 889, 00 zł.

 

Aktualny stan realizacji projektu:

  • I etap: (2017 rok) wymiana 45 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę 553 269,01 zł

  • II etap: (2018 rok) wymiana 60 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę 770 646,48 zł

  • III etap: (2018rok) wymiana 89 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę 1 132 604,30 zł

  • IV etap (2019 rok) wymiana 81 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę 1 025 980, 11 zł.

  • V etap (2019 rok) wymiana 36 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę 457 899,51 zł

  • VI etap (2020 rok) wymiana 30 kotłów wraz z modernizacją instalacji CO za prognozowaną kwotę 397 889,00 zł.

     

Ogólna liczba kotłów do wymiany w ramach ww. programu wynosi 341 szt. za łączną kwotę 4 338 288,41 zł.

 

2020-03-25