Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie na budowę OZE – nabór uzupełniający

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

 

Ze względu na specyfikę projektu w naborze uzupełniającym wskazana została możliwość realizacji tylko źródła : instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,08 KW.

 

Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji.Koszt instalacji po stronie Mieszkańca: 40% kwoty netto inwestycji + wysokość podatku VAT od całej inwestycji, tj. 8% lub 23% (w zależności od miejsca zamontowania instalacji).

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykonanie inspekcji technicznej. Umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można podpisywać do 15 marca 2019 w tut. Urzędzie Gminy – pok. 35, II piętro.

 

Po pozytywnej weryfikacji technicznych możliwości posadowienia instalacji, ostatnim krokiem przystąpienia do Projektu jest podpisanie umowy organizacyjno – finansowej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pok. 35, II piętro, tel 601-743-496 pani Agnieszka Kozłowska.

2019-04-05