Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie na modernizację boiska w Łuczycach

Dofinansowanie w ramach Programu „Małopolska infrastruktura
rekreacyjno-sportowa - MIRS”

 

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia” w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020.

 

Dzięki realizacji zadania zyskamy wysokiej jakości obiekt sportowy i rekreacyjny, a tym samym – nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu.

W ramach wyżej wymienionego Programu pozyskaliśmy wsparcie w wysokości 63 840,00 zł. Szacowany koszt inwestycji wynosi 119 757,06 zł.

 

Na dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją istniejących już obiektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 12 mln złotych, a 102 jednostki samorządu terytorialnego otrzyma wsparcie.

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1783369,uchwala-nr-xxii31020-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-czerwca-2020-r-w-sprawie-udzielenia.html

2020-06-30