Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w  ramach programu Priorytet 3 – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe:

  1. Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy – 4.000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy  – 12.000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach  – 4.000,00 zł
  4. Szkoła Podstawowa im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy – 12.000,00 zł
  5. Szkoła Podstawowa im.. T. Kościuszki w Goszycach   – 4.000,00 zł
  6. Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach  – 4.000,00 zł

Całkowity koszt zadania to 50 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 40 000,00 zł, a wkład własny organu prowadzącego to 10 000,00 zł.

Celem Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest wspieranie w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję
i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

2024-07-09