Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Działania gminy na rzecz poprawy jakości powietrza

Przypominamy o obowiązku likwidacji kotłów bezklasowych w budynkach i możliwości skorzystania z dotacji do wymiany kotłów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu gminy.


Należy pamiętać, że od 1 maja 2024 r. zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa  zakazująca użytkowania kotłów bezklasowych, czyli takich, które nie spełniają wymagań normy  PN-EN 303-5:2012.

Za użytkowanie kotła  bezklasowego od 1 stycznia 2023 roku każdorazowo będzie groził mandat w wysokości  do 500 zł lub kara administracyjna w wysokości do 5 tys. zł.
Od stycznia 2023 r., kontrolą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają
z bezklasowych kotłów.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do  CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musiał złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania budynku. Szczegółowe informacje są dostępne:

2024-07-12