Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – II połowa 2022r. – projekty współpracy

Ostatnio dużo się dzieje w naszej organizacji. Przedstawiamy garść informacji na temat projektów współpracy, które w bieżącym 2022 roku realizujemy z naszymi ogólnopolskimi Partnerami.

 

Projekt współpracy pn. „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów” realizujemy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z terenu Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i promowanie produktów lokalnych partnerskich regionów oraz wymiana dobrych praktyk i wiedzy z zakresu dziedzictwa lokalnego Partnerskich regionów. Do tej pory w ramach projektu odbyły się dwa szkolenia dotyczące produktów lokalnych: na terenie LGD „Owocowy Szlak” szkolenie z zakresu „Rejestracji i promocji produktów lokalnych”, z kolei nasze Stowarzyszenie było gospodarzem szkolenia z zakresu „Budowania marki lokalnej”. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 40 osób. W najbliższych planach mamy uczestnictwo (jako wystawca) w dwóch imprezach plenerowych: 11 września w Michałowicach – w II Lokalnych Targach Przedsiębiorczości oraz 25 września w Opolu Lubelskim – w Święcie Produktu Lokalnego. W ramach realizacji projektu zamierzamy także wydać wspólną publikację - katalog produktów lokalnych oraz nakręcić film promocyjny.

 

Drugi projekt współpracy o zbliżonej do poprzedniego tematyce to projekt pn. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją”, realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Puszcza Kozienicka (z Województwa Mazowieckiego) oraz Lokalną Grupą Działania Powiatu Wielickiego.

Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze Partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W ramach projekt powstanie również wspólna publikacja zawierająca opisy wybornych lokalnych potraw przygotowywanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Odbyły się już także trzy wizyty studyjne, w ramach których ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym, w tym kulinarnym naszych Partnerów. W ramach przedsięwzięcia zakupiono także gadżety promocyjne oraz urządzenia przydatne w kulinarnej i przetwórczej działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Powyższe projekty realizowane są w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Szczegółowe informacje na temat efektów naszych działań i realizowanych projektów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2022-09-15