Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gminne obchody Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

Tegoroczne obchody Odzyskania Przez Polskę Niepodległości miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luborzycy. Mszę świętą w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy. Mszę świętą uświetnił Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego, którym dyryguje pani Joanna Gutowska-Kuźmicz, ze specjalnym, okolicznościowym koncertem na zakończenie mszy.

 

Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego został założony w 2007 roku przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z inicjatywy profesora Kazimierza Wiecha. Chór „Agricola” wielokrotnie koncertował tak w Polsce, jak i poza jej granicami m.in. w Holandii, w Belgii, we Włoszech i na Ukrainie. Za ten znakomity wytęp, artystom, serdecznie podziękował Wójt Gminy Marek Jamborski.

 

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki OSP w Czulicach i Rawałowicach i Goszczy. Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło złożenie meldunku przez „dowódcę uroczystości” Komendanta Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu, po którym nastąpił przegląd pocztów sztandarowych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu pan Wójt mówił o znaczeniu Święta Niepodległości dla zachowania naszej narodowej tożsamości i pamięci historycznej, a także konieczności podejmowania systematycznych działań na rzecz umocnienia naszej Niepodległości, szczególnie wobec zagrożeń, które przyniosły ze sobą ostatnie lata. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wójt złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim uczestnikom tegorocznego Święta Niepodległości. Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, historyk Jerzy Kozik przybliżył zebranym postać mjr Mieczysława Żurka, żołnierza AK „Żelbet”, mieszkańca Łuczyc, który na wieczną wartę odszedł w 2021 roku w wieku 100 lat.

 

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez przedstawicieli władz samorządowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w osobach pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy oraz Radnych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, a także przedstawicieli Województwa Małopolskiego i Rady Powiatu Krakowskiego. Wiązanki złożyły także delegacje min. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską wraz z pracownikami, delegacje działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca szkół, przedszkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy, delegacja gminnej organizacji PSL oraz Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej gminie, delegacja Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy, Gminne Koło Pszczelarza, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie, przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie, Klubu Seniora w Zastowie i Gminnej Rady Seniorów, Koło Platformy Obywatelskiej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

 

Obchody tegorocznego Święta Niepodległości, zgodnie z wieloletnią już tradycją, uświetnił koncert utworów patriotycznych, w wykonaniu orkiestry dętej ”Skrzeszowianka”, pod batutą Dariusza Pikora.

 

Dalsza część obchodów 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy gdzie przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka. Spektakl słowno – muzyczny pt. „ Idzie żołnierz” w wykonaniu naszych małych mieszkańców i pod czujnym okiem Pań wychowawczyń i Dyrekcji, wprawił w zachwyt i chwile wzruszenia wszystkich zgromadzonych na uroczystości.

Występ stał się wspaniałym wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie i przyniósł licznie zgromadzonej publiczności wiele chwil wzruszeń i radości. Dyrektor CkiP oraz Wójt Gminy wyrazili słowa uznania i podziękowania dla naszych małych artystów oraz społeczności przedszkola która ten występ przygotowała. Skierowali także gratulację do rodziców za tak pięknie wystąpienie przedszkolaków, a samych artystów obdarowano symbolicznymi upominkami, natomiast kadrę przedszkola kwiatami.

2023-11-13