Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gminne Zadowy Sportowo-Pożarnicze 2024

W niedzielę 7 lipca br. na boisku sportowym w Skrzeszowicach odbyły się, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Rywalizowały w nich jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy: OSP Czulice, OSP Głęboka, OSP Łuczyce, OSP Goszyce, OSP Łososkowice, OSP Skrzeszowice, OSP Maciejowice, OSP Marszowice, OSP Rawałowice oraz OSP Goszcza.


Sędzią głównym zawodów w Skrzeszowicach był kapitan Sławomir Klimek z JRG 7 PSP w Krakowie, a komisję sędziowską stanowili strażacy z PSP oraz z kolegium sędziów powiatu.

Zawody w Skrzeszowicach rozpoczął uroczysty przemarsz uczestniczących w nich jednostek OSP, który prowadził druh Łukasz Dutkiewicz. Przemarszowi uczestników, jak i całym zawodom, towarzyszyła muzyka w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej "TON" z Goszczy oraz orkiestry „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic.

Strażackie zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafecie strażackiej i ćwiczeniach bojowych czyli tzw. „bojówce”. Sztafeta to bieg z przeszkodami, który sprawdza sprawność fizyczną oraz umiejętności pożarnicze. Bojówka to symulowana akcja gaśnicza, podczas której sprawdzana jest koordynacja, umiejętności operacyjne i szybkość działania.

O ostatecznej klasyfikacji startujących zespołów decydował łączny czas uzyskany przez poszczególne jednostki w obu ww. konkurencjach.

W tegorocznej edycji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych najlepsi okazali się druhowie z OSP Łuczyce, którzy wyprzedzili druhów z OSP Skrzeszowice ( II miejsce) i OSP Goszyce (III miejsce).

Nagrody zwycięzcom tegorocznych zawodów wręczał ich fundator, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Marek Jamborski wspólnie z Prezesem Gminnym OSP druhem Zbigniewem Wawro. Nagrodami były: honorowe puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz nagrody finansowe. Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Zawody sportowo – pożarnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych na boisko sportowe w Skrzeszowicach mieszkańców naszej gminy, a także zaproszonych gości wśród których znaleźli się m. in. Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Marzec wraz z Radnymi Mariuszem Wąsowiczem, Pawłem Gruchałą, Justyną Wachowską, Katarzyną Konewecką – Hołój, Katarzyną Foltyn, Leszkiem Kaczmarczyk, Zbigniewem Pragnący, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Karol Pawełko, kapelan gminny OSP ks. Andrzej Orlikowski, Wice Prezes Zarządu Gminnego OSP Henryk Dutkiewicz, druh Krzysztof Malik, pracownicy urzędu gminy Aleksandra Bielecka i Aneta Caba.

Zawody sportowo – pożarnicze w Skrzeszowicach zostały przygotowane w bardzo profesjonalny sposób przez OSP Skrzeszowice przy udziale Klubu Sportowego Sparta Skrzeszowice, KGW oraz Radnego, a zarazem sołtysa tej miejscowości Mariusza Wąsowicza.  

 

Za zabezpieczenie medyczne podczas zawodów odpowiadały OSP Goszcza, OSP Skrzeszowice.

Prowadzącą wydarzenie była druh Klaudia Broś – zastępca Naczelnika OSP Skrzeszowice.

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w zawodach oraz pokaz profesjonalizmu i zaangażowania.

 

 

 

2024-07-08