Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Granty PPGR

 

 

W dniu 06.02.2022 roku otrzymaliśmy informację, iż został nam przyznany grant w konkursie „Granty PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników            PGR-ów w wysokości 37 500 zł ( na wnioskowane 52 500 zł). Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność wszystkim dzieciom w imieniu których rodzice/opiekunowie prawni złożyli pozytywnie zweryfikowane oświadczenia, które stanowiły podstawę do złożenia przez gminę wniosku o grant.

 

Informację o gotowości podpisania umowy o grant otrzymaliśmy w dniu 15.02.2022 r. Aktualnie kompletujemy dokumenty wymagane do zawarcia w/w umowy. 10 miesięczny termin realizacji zadania liczony będzie od daty jej podpisania przez strony.

 

2022-02-16