Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

I Międzygminne Forum Organizacji III sektora i Władz Samorządowych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki

W dniu 23.05. 2023 roku w Luborzycy odbyło się I Międzygminne Forum Organizacji III sektora i Władz Samorządowych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki.

 

W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a także Burmistrz Słomnik Paweł Knafel i Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek Jamborski.

 

Ponadto w forum licznie uczestniczyły organizacje pozarządowe, min. przedstawiciele stowarzyszeń, KGW i lokalni działacze, a także radni powiatowi, gminni i sołtysi.

 

Tematem wczorajszego spotkania była ogólnie pojęta współpraca pomiędzy NGO, a samorządami różnego szczebla. Przedstawiciele organizacji pozarządowych licznie i chętnie prezentowali swoje działania.

 

Wczorajsze spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń, integracji i lepszego poznania siebie nawzajem i swoich potrzeb.

 

Współorganizatorami spotkania było Stowarzyszenie "Gmina Aktywna+" i Dom Kolping w Luborzycy.

2024-03-15