Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz efekty pracy Komisariatu Policji w Słomnikach na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca za 2021 rok

Za nami 2021 rok i czas na podsumowanie. Podobnie jak rok wcześniej, miniony rok upłynął pod znakiem epidemii i zadań z tym związanych. Policjanci od początku w pełnym zaangażowaniem przeciwdziałają rozpowszechnianiu się koronawirusa. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń policyjna codzienna służba zyskała nowe zadania. Cel działania funkcjonariuszy pozostał jednak bez zmian – zapewnić bezpieczeństwo mieszańcom i chronić ludzkie życie. Policjanci sprawdzali, czy osoby poddane obowiązkowej kwarantannie przestrzegają jej zasad ale także interweniowali gdy łamane były nakazy i zakazy wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W ubiegłym roku w okresie największego wzrostu zachorowań ilość osób poddanych kwarantannie na terenie podległym KP w Słomnikach przekroczyła półtorej tysiąca osób.

Zagrożenie epidemiologiczne nie sprawia jednak, że słomniccy policjanci nie pełnią swojej codziennej służby.

W 2021 roku na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca podjęliśmy aż 2906 interwencji (2497 w 2020 roku). Tak duży wzrost to wynik przede wszystkim działań związanych z pandemią. Wylegitymowano 4300 osób / w roku 2020 – 3546 osób/, przeprowadzono 1765 kontroli pojazdów, zatrzymano 35 osób poszukiwanych przez organy ściągania.

Wszczęto w tym czasie więcej postępowań przygotowawczych, tj. 126 spraw karnych (104 w 2020 roku). Największą liczbę zdarzeń odnotowano na terenie miejscowości Luborzyca, Dojazdów i Łuczyce. Najmniej działo się w Łososkowicach i Pietrzejowicach.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość wszczętych postępowań przygotowawczych z poszczególnych kategorii.

 

KATEGORIE

 

Ilość postępowań wszczętych

2021

2020

2019

Kradzież

 

10

4

6

Włamanie

 

8

8

9

Rozbój

 

0

0

1

Uszczerbek

na zdrowiu

5

7

9

Uszkodzenie mienia

 

7

3

9

Oszustwo

 

23

13

11

Nietrzeźwy kierujący

 

26

21

22

Znęcanie nad rodziną

 

12

4

14

Posiadanie narkotyków

7

7

8

inne

 

28

37

35

Nastąpił wzrost przestępstw kradzieży mienia, jednakże wykrywalność tego typu przestępstw na podległym terenie w ubiegłym roku wzrosła w stosunku do roku 2020 o 11,23 % i wyniosła 59,38%. W pozostałych kategoriach ilość czynów przestępczych z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie. Niemniej na uwagę zasługuje wzrost przestępstw oszustw za pośrednictwem sieci Internet. Dominują wyłudzenia z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych (BLIK) oraz oszustwa metodą "na OLX".

Po wystawieniu przedmiotu na sprzedaż na popularnym portalu ogłoszeniowym już po kilku minutach od wyświetlenia ogłoszenia zgłasza się klient. Oszust jest zainteresowany zakupem, podoba mu się i towar i jego cena. Oferujący produkt na sprzedaż otrzymuje jednak ofertę nie za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego, a któregoś z szyfrowanych komunikatorów, np. WhatsApp. Następnie dostaje wiarygodnie wyglądający link, który prowadzi do strony wykorzystujący barwy i logo popularnej firmy kurierskiej. Zostaje poproszony o wypełnienie formularza zawierającego adres, pod który ma przyjechać kurier po paczkę, a także dane karty kredytowej, jej numer i kod zabezpieczający, ewentualnie dane konta bankowego. Kupujący ma za pośrednictwem serwisu przelać pieniądze na kartę kredytową sprzedającego lub na konto. Strona firmy kurierskiej jest fałszywa, a służy jedynie do przejęcia danych karty kredytowej lub konta ofiary. Po kilku minutach od podania danych nasze konto będzie puste, w wielu wypadkach oszuści wykonują szereg drobnych transakcji niewymagających potwierdzenia.

Dzielnicowi odpowiedzialni za teren gminy Kocmyrzów Luborzyca tj. asp. Karolina Ćwiklińska, mł.asp. Dariusz Komenda oraz st. sierż Łukasz Heród odbyli 149 spotykań ze społeczeństwem oraz samorządem lokalnym podczas których, rozdane były materiały w tym ulotki i plakaty odnośnie bezpieczeństwa seniorów, zmieniających się przepisów dot. Ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Materiały te również w formie plakatów zostały dostarczone do punktów sczepień na terenie gminy.

W dalszym ciągu, nie zmniejsza się ilość nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca zatrzymano łącznie 43 takich kierujących, z czego 26 posiadało co najmniej pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli podlegali odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 178a§1kk.

W analizowanym roku na terenie gminy doszło do 166 kolizji /w 2020 -126 kolizji/ zmniejszyła się liczba wypadków w 2021r. odnotowano 4 takie zdarzenia natomiast w 2020 odnotowano 11 wypadków drogowych. W wyniku tych zdarzeń żadna osoba nie zginęła /w 2020r zginęła 1 osoba/ natomiast 4 zostały ranne /2020r. – rannych było 15 osób/.

Podobnie jak w latach ubiegłych aktywność mieszkańców - internautów pozwoliła na pozyskiwanie w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji o miejscach i zdarzaniach szczególnie uciążliwych społecznie. W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z Policją, gdyż daje ona możliwość anonimowego tworzenia tak ważnej dla nas analizy stanu zagrożenia na podległym nam terenie. W 2021 roku odnotowaliśmy 113 takich zgłoszeń zarówno porządkowych jak również z zakresu ruchu drogowego.

Wykrywalność przestępstw na podległym terenie była wysoka i bardzo zbliżona do lat poprzednich dzięki bardzo dużemu zaangażowania i współpracy policjantów wszystkich pionów naszej jednostki.

Zostały rozwiązane między innymi następujące sprawy:

W dniu 27 stycznia 2021 roku funkcjonariusze tut. jednostki zatrzymali sprawcę kradzieży elektronarzędzi na łączną kwotę 19 230 złotych w miejscowości Baranówka, gdzie w trakcie dalszych czynności dokonano odzyskania części skradzionego mienia na łączną kwotę 8170 złotych, które to mienie zostało zastawione w lombardzie na terenie Krakowa.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku zastali zatrzymani trzej sprawy w tym jeden był osobą nieletnią którzy to wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu marki Renault Kangoo, kradzieży portfela wraz z dokumentami oraz kradzieży pieniędzy w kwocie 5000zł oraz zaboru celem przywłaszczenia samochodu Toyota Rav 4. Zdarzanie miało miejsce w miejscowości Maciejowice.

W dniu 2 kwietnia 2021 roku na terenie powiatu proszowickiego został zatrzymany sprawca kradzieży pieniędzy w kwocie 6000 złotych, dokonanej w miejscowości Rawałowice.

 

 

nadkom. Marek Kyzioł

Komendant

Komisariatu Policji w Słomnikach

 

 

2022-02-23