Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Informujemy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie ogłosił III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs ma na celu promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

2022-02-03