Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

INFORMACJA dla zarządców obiektów budowlanych

Na prośbę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego, zamieszczamy informację dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu !

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:

Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) (…)

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

2019-01-11