Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dot. sprzedaży węgla

W dniu 4 listopada 2022 r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do programu dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

 

W dalszym ciągu trwa dystrybucja węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

 

Obecnie można składać wnioski o zakup węgla na drugi okres tj. od 01.01.2023 do 30.04.2023.

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski złożone w 2022 roku dotychczas niezrealizowane - będą realizowane z zachowaniem dotychczasowej kolejności w ilości wykazanej we wniosku.

 W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w pierwszym okresie można przenieść na okres drugi.

 

 Od dnia dzisiejszego z numeru telefonu 605 347 535 – do osób, które mogą już realizować zakup będą wysyłane sms-y z informacją o możliwości dokonania wpłaty. UWAGA ! W wiadomościach nie będą podawane dane do wpłaty – te informacje należy pobrać ze strony internetowej lub dziennika podawczego Urzędu Gminy.

 

Prosimy nie oddzwaniać na numer, z którego są wysyłane wiadomości.

 

Operatorem programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla Mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest Firma Handlowo - Usługowa mgr inż. Wojciech Kupczyk, 32-095 Widoma ul. Widoma 49.

 

Cena węgla kamiennego (bez względu na typ) sprzedawanego przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca to :

 

Ilość w tonach

z odbiorem ze składu własnym transportem

z dostawą do gospodarstwa domowego

0,5

840,00 zł

940,00 zł

1

1680,00 zł

1880,00 zł

1,5

2520,00 zł

2820,00 zł

2

3310,00 zł

3610,00 zł

2,5

4100,00 zł

4400,00 zł

3

4890,00 zł

5190,00 zł

 

Wpłaty można dokonać na numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Luborzyca:
81 8589 0006 0160 0680 1645 0296

 

W tytule przelewu proszę wpisać:

Zakup preferencyjny węgla kamiennego - Imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy”

 

Informacja o dokonanej wpłacie wraz z numerem telefonu Wnioskodawcy zostanie przekazana Operatorowi.

Operator skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą i ustali termin odbioru/dostawy węgla.

W chwili wydania węgla Wnioskodawca potwierdzi pisemnie jego odbiór.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 12 387 14 10 wew. 24 – Dominika Adamczyk.

 

Uwaga: powyższe konto jest jedynym, na jakie można dokonywać wpłat za zakup preferencyjny.

Prosimy o dokładne sprawdzenie danych przed dokonaniem płatności.

 

2022-11-30