Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kocmyrzów-Luborzyca obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 6, 

- Nr 3, w liczbie 6, 

- Nr 4, w liczbie 4, 

- Nr 5, w liczbie 5, 

- Nr 6, w liczbie 5, 

- Nr 7, w liczbie 6, 

- Nr 8, w liczbie 2, 

- Nr 9, w liczbie 4, 

- Nr 10, w liczbie 4, 

 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

 

Wojciech Andrzej Makieła

 

 

 

2019-04-26