Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

IV edycja plebiscytu „Skrzydła Dobroci”

Uprzejmie informujemy, że w terminie 10.12.2018 r. - 15.01.2019 r. można zgłaszać kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci.
Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Biuro Rady /pok. 33/ lub Dziennik Podawczy.
Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.
Osoba zgłaszająca kandydata może podać swoje dane lub zachować anonimowość.
Kandydatem może być każda osoba prywatna lub instytucja z terenu naszej gminy.
W zgłoszeniu należy podać:

 • dane osoby prywatnej /imię, nazwisko, adres, telefon/ lub organizacji (stowarzyszenia ludzi) /nazwa, adres, telefon/
 • opis kandydata, w którym należy ująć jaką działalność społeczną prowadzi lub opisać czyn godny pochwały, uznania,
 • należy zaznaczyć od jakiego czasu kandydat zajmuje się działalnością na rzecz innych,
 • określić należy zasięg działalności, ile osób skorzystało z jego pomocy
 • konieczne jest podanie danych osoby lub instytucji, która może potwierdzić działalność kandydata.

Wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 1. BOHATER ROKU /osoba lub zespół ludzi, która dokonała jednorazowego czynu, który znacznie wpłynął na życie innych ludzi/
 2. PRZEDSIĘBIORCA ROKU
 3. INICJATYWA SPOŁECZNA NA RZECZ PROMOCJI LUB POPRAWY ŻYCIA NA TERENIE NASZEJ GMINY
 4. WYRÓŻNIENIE ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
  I PRACY ZAWODOWEJ /nauczyciele, lekarze, założyciele lokalnych grup społecznych, przedstawiciele zrzeszeń itp/"
2019-01-09