Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

"Klub Seniora"- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie

„Utworzenie i wyposażenie 'Klubu Seniora' w miejscowości Kocmyrzów"

W dniu 3 stycznia 2019 roku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Pomocy Stacjonarnej Wydział Polityki Społecznej, została złożona oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Utworzenie i wyposażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”.

 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest remont pomieszczeń w budynku komunalnym pełniącym funkcję biblioteki wraz ze świetlicą wiejską w Kocmyrzowie (ich adaptacja oraz wyposażenie), a tym samym zapewnienie właściwych standardów dla utworzenia Klubu Seniora w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Klub Seniora, to placówka zrzeszająca osoby w wieku 60+, mająca na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, oferując im między innymi zajęcia o charakterze integracyjnym, samopomocowym, artystycznym, ruchowym.

 

Szacowana wartość zadania: 72 563,85 zł., w tym wnioskowana kwota pomocy z budżetu państwa: 58 051,05 zł.2019-01-11