Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Komunikat dot. placówek oświatowych na terenie gminy

Informujemy, że okres zawieszenia zajęć w SZKOŁACH na terenie gminy został przedłużony do 24 maja 2020 r.

 

ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA I KLUBY DZIECIĘCE - wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04.05.2020 r. Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronie internetowej oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach.

 

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zawieszenia działalności na terenie województwa małopolskiego w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

DO ODWOŁANIA zawieszone jest również organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa.

 

2020-04-30