Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kontrole palenisk domowych

W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, od listopada 2018 r. do końca stycznia 2019 r., przeprowadzili łącznie 115 kontroli palenisk w domach indywidualnych. Kontroli dokonano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego i tzw. "uchwały anty-smogowej".

 

Powyższe akty prawa miejscowego zobowiązują do przeprowadzenia określonej ilości kontroli palenisk domowych, w każdej gminie województwa małopolskiego. W trakcie czynności weryfikowany jest rodzaj wykorzystywanego opału, jego jakość i sposób składowania. W sytuacji wykazania spalania odpadów, taki proceder zgłaszany jest na Policję celem ukarania w trybie mandatowym. Równolegle właściciele nieruchomości informowani są o zapisach uchwały antysmogowej w tym o terminach wymaganej wymiany kotłów na paliwa stałe, niespełniających norm emisji.

 

Próbując przedstawić wnioski z dotychczas przeprowadzonych kontroli należy uznać, iż zdecydowana większość sytuacji w których stwierdzono wyraźną emisję z komina, dotyczyło spalania w kotłach legalnych paliw stałych, a nie odpadów. Występowanie dużego zadymienia występuje zazwyczaj w trakcie rozpalania węgla w starych piecach zasypowych. Powodem tego stanu rzeczy jest zbyt szybkie zasypanie paliwem rozpałki lub wykorzystanie jednorazowo zbyt dużej ilości paliwa. Równie często, stwierdzanymi nieprawidłowościami są zbyt niska temperatura pieca (poniżej 55-58 oC) lub znaczne przymykanie wylotu spalin na czopuchu kotła. W przypadku wykorzystywania na opał drewna, gdy jego wilgotność przekracza 20%, także może dochodzić do zaburzenia procesu spalania i powstawania zbyt dużej ilości dymu. Spalanie odpadów np. elementów mebli jest marginalne. Najczęstszą stwierdzoną nieprawidłowością jest wykorzystywanie jako rozpałki lakierowanego drewna lub papierowych opakowań pokrytych farbami i folią. Uznając argumenty niektórych mieszkańców, iż do procederu spalania odpadów może dochodzić głównie w nocy, tj. poza czasem, kiedy przeprowadzane są kontrole, od lutego bieżącego roku, wyrywkowo będą pobierane próbki popiołu z palenisk, które następnie będą poddawane badaniom laboratoryjnym, mającym ustalić czy w jego składzie brak jest pozostałości po spaleniu substancji niedozwolonych.

 

Przypominamy, iż wszystkie osoby nie mające pewności, co do tożsamości osób przedstawiających się jako pracownicy tut. urzędu gminy chcący dokonać czynności kontrolnych, mogą poprosić o okazanie imiennych upoważnień.

 

Mamy nadzieję, iż działania realizowane przez gminę w tym program wymiany kotłów, pokazy palenia, akcje edukacyjne i kontrolne, przybliżą nas wszystkich do oczekiwanego celu, którym jest poprawa jakości powietrza.

2019-04-05