Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Lista podpisanych umów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Od maja 2016 roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wdraża lokalną strategię rozwoju m.in. poprzez ogłaszanie naborów wniosków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Do tej pory zorganizowano pięć naborów z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Poniżej przedstawiamy Państwu tytuły projektów i Wnioskodawców z terenu Gminu Kocmyrzów-Luborzyca, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury:

Lp.

 

Tytuł projektu:

 

 

Wnioskodawca:

1.

Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy

Ludowy Zespół Sportowy „Strażak Goszcza” w Goszczy

2.

Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

W ostatnio przeprowadzonych naborach (w terminie 27.08.2018-10.09.2018r.) złożono następujące projekty na działania niekomercyjne:

Lp.

Tytuł projektu:

Wnioskodawca:

1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji urządzeniami do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie, Goszycach, Krzysztoforzycach i Łuczycach.

Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK GOSZCZA” w Goszczy

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych naborów, lista pozostałych podmiotów, które podpisały umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz lista wniosków złożonych na działania niekomercyjne, znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:
2019-01-09