Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ogłosił nabór do projektu Małopolska Niania 2.0.

 

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

 

Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 25 września 2018 do 8 października 2018 do godz.16.00

 

Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

-za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl

- za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

-osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic/opiekun dziecka do lat 3 powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie pod nazwą "Małopolska Niania 2.0 (nabór 2018)".

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz naboru można uzyskać:

  • na stronie GOPS Kocmyrzów – Luborzyca www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

  • w Punkcie Informacyjnym projektu "Małopolska Niania 2.0" w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer :12 422 06 36 wewn. 23 a także na stronie internetowej ROPS : www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0"

 

Fot. strona ROPS 

2019-01-09