Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ

 

Województwo Małopolskie przeznacza kolejne środki na wsparcie placówek medycznych w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w regionie.


Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych oraz niepublicznych podmiotów leczniczych prowadzących w województwie małopolskim placówkę/i podstawowej opieki zdrowotnej, mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie minimum „świadczenia lekarza POZ”. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania grantu wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem, 15% stanowi wkład własny grantobiorców.

Granty mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, urządzeń dezynfekujących oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Artykuły możliwe do zakupu w ramach poszczególnych kategorii wymienionych wyżej określa załącznik nr 2 do regulaminu


W dniu 23 lutego został ogłoszony nabór wniosków o grant, który potrwa do 16 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego dostępnym na stronie:

www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/wsparcie-dla-poz

2022-05-05