Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nowy samochód bojowy dla OSP Czulice

W dniu 10.02.2024 podczas Zebrania Walnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach, w którym uczestniczył Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca został uroczyście powitany nowy samochód bojowy.

Jest to Renault Master, posiadający napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników. Pojazd jest wyposażony w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Nowy samochód służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów.

Wartość samochodu wynosi 275 200,00 zł, na którą składa się: - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 233 920,00 zł (85%), - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 27 520,00 zł (10%), - wkład własny Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 13 760,00 zł (5%).

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską pomiędzy Województwem Małopolskim (Liderem Projektu), a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, będącym jednym z Partnerów Projektu.

2024-03-15