Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nowy sprzęt dla naszych strażaków

10 października 2018 r. w remizie OSP Rawałowice odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, podczas którego omówione zostały tematy związane z bieżącą działalnością jednostek OSP naszej gminy, a także dalszymi planami jej rozwoju.

Najważniejszym punktem spotkania w Rawałowicach było uroczyste przekazanie nowego sprzętu, służącego zwiększeniu gotowości bojowej, druhom z OSP Rawałowice (pompa szlamowa) oraz OSP Czulice i OSP Marszowice (odzież ochronna do działań bojowych) przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Marka Jamborskiego oraz Komendanta Gminnego OSP druha Andrzeja Szwajcę.

 

Doposażenie wspomnianych jednostek OSP w nowy sprzęt możliwe było dzięki dofinansowaniu, pozyskanemu w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, w łącznej kwocie 6 601,00 zł.

 

2019-01-09