Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W niedzielę 11 listopada 2018 r. odbyły się w naszej gminie, tak jak i w każdym zakątku Polski, uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody, tego szczególnego dla każdego Polaka święta, z racji przypadającej w tym roku wyjątkowej 100. jego rocznicy, miały wyjątkowo uroczysty charakter. W naszej gminie tradycyjnie już rozpoczęła je uroczysta, koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym w Luborzycy przez proboszcza parafii w Prusach księdza Bogusława Zająca oraz wikariusza luborzyckiej parafii księdza Mieszka Ćwiertnię, który wygłosił okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną tego wyjątkowego nabożeństwa przygotowali muzycy z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Szkoły Podstawowej z Luborzycy, którą na uroczystościach reprezentowały dwa poczty sztandarowe, szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, a także poczty sztandarowe Szkół Podstawowych z Łuczyc, Karniowa, Goszczy i Prus.

Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostek OSP w Marszowicach i Łososkowicach. Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło powitanie wszystkich jej uczestników przez Jerzego St. Kozika, który przedstawił zebranym, krótkie tło historyczne wydarzeń roku 1918. Po zakończeniu tej wstępnej części rocznicowych obchodów, pod luborzyckim Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę”, głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu mówił o wyjątkowym znaczeniu obchodów Święta Niepodległości dla wszystkich Polaków, zarówno w jego aspekcie historycznym jak i współczesnym, podkreślając przy tym wielką rolę zachowania pamięci historycznej, która winna być dla nas ważnym drogowskazem podejmowanych działań:”Dziś my, jako Ich spadkobiercy, oddajemy Im hołd podejmując szereg działań, których celem jest nie tylko zachowanie pamięci o Ich walce i poświęceniu, ale przede wszystkim manifestacja naszej polskości, dumy z naszych działań i osiągnięć, które są swoistą spłatą naszego „długu”, jaki zaciągnęliśmy wobec tamtych pokoleń”. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Wójt zwrócił uwagę na znaczenia obchodów „Święta Niepodległości” dla przyszłości, jako inspiracji do pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju Polski, a zwłaszcza naszej „Małej Ojczyzny” - Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Na zakończenie, pan Wójt złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w tegorocznym „Święcie Niepodległości”. Podziękował także tym wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do przygotowania w naszej gminie uroczystości obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po wystąpieniu pana Wójta Marka Jamborskiego, przy akompaniamencie werbli, nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez delegację Związku Kombatantów, Samorządu naszej gminy, Radnego Powiatu Krakowskiego pana Krzysztofa Malika, Radnego Powiatu Krakowskiego pana Włodzimierza Tochowicza, któremu towarzyszyli przedstawiciele gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości, Zarząd gminnej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga z Luborzycy, Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie, Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła oraz działających na terenie naszej gminy szkół, przedszkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy. W imieniu samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kwiaty złożyli Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z Wójtem Gminy panem Markiem Jamborskim oraz Przewodniczącą Rady panią Małgorzatą Doniec, natomiast w imieniu Związku Kombatantów jego Prezes – porucznik Michał Pociask i kapitan Mieczysław Żurek.

Kolejnym punktem uroczystości, które odbywały się pod „Pomnikiem Poległym za Ojczyznę” było jakże znamienne, a zarazem budujące wydarzenie czyli symboliczne „wypuszczenie” biało – czerwonych baloników przez naszych najmłodszych mieszkańców, dzieci na co dzień uczęszczających do przedszkola i żłobka w Luborzycy. Oficjalną część uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy zakończył koncert utworów patriotycznych w wykonaniu muzyków połączonych orkiestr dętych „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, „TON” z Goszczy i „Kosynierzy” z Luborzycy pod batutą kapelmistrza pana Dariusza Pikora.

Dalsza część obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w sali koncertowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie miała miejsce prezentacja specjalnego, okolicznościowego programu artystycznego „Patriotyzm przez Pokolenia”, pod hasłem „Nasza Mała … Niepodległa”. Program ten został przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Podstawowe w Kocmyrzowie i Goszycach. Szczególną rolę przy realizacji tego programu artystycznego odegrały panie: Anna Kramarz, Małgorzata Doniec ze Stowarzyszenia „Szansa”, panie Marzena Burlyta, Elżbieta Aleksandrowicz, Barbara Warelis – SP Kocmyrzów I, pani Jadwiga Klimek – SP w Goszycach oraz instruktorzy Centrum Kultury i Promocji pani Małgorzata Perc i pan Paweł Dys. Ważną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru programu pełniła towarzysząca mu oprawa multimedialna, przygotowana przez pana Mateusza Kramarza. Spektakl zaprezentowany przez młodych artystów, doskonalących na co dzień swoje umiejętności na zajęciach w Centrum Kultury i Promocji oraz uczniów Szkół Podstawowych w Kocmyrzowie i Goszycach spotkał się z gorącym i bardzo emocjonalnym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy w tym roku wyjątkowo licznie uczestniczyli w naszych, gminnych obchodach „Święta Niepodległości”. Szczególne gorącymi brawami, publiczność obecna w naszym Centrum Kultury, nagrodziła występ zespołu tańca ludowego, którym opiekuje się pan Kazimierz Cygan.

Podczas niedzielnych uroczystości rocznicowych, których druga część, jak już wspomniano odbywała się w Centrum Kultury, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”, którego celem było promowanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie naszej gminy. Został on zorganizowany przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, Komisję Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy oraz Centrum Kultury i Promocji. Okolicznościowe dyplomy uczestnikom i nagrody jego zwyciężczyniom wręczył Wójt Gminy pan Marek Jamborski, któremu towarzyszyli członkowie konkursowego jury. W konkursie tym zwyciężyły panie: Magdalena Rogozik (I miejsce), pani Dominika Dubas-Szlachta (II miejsce) oraz pani Hanna Jungiewicz (III miejsce).

Podobnie jak i w latach ubiegłych szczególnym punktem obchodów „Dnia Niepodległości” było wspólne śpiewanie najpopularniejszych pieśni i piosenek patriotycznych, których w tym roku głównym animatorem był zespół wokalny „Serenada”.

Nie były to jednak wszystkie atrakcje, jakie w tą wyjątkowa niedzielę przygotowali dla naszych mieszkańców organizatorzy obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. I tak Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, które od października tego roku realizuje projekt pt. „Etno – wehikuł czasu”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Etnopolska”,zaprosiło na wystawę fotograficzną będącą efektem udziału członków Stowarzyszenia i jego sympatyków w warsztatach etnograficzno – historycznych oraz sesjach fotograficznych, podczas których powstały prezentowane fotografie, których autorką jest pani Agnieszka Świat. Te stylizowane fotografie, przedstawiają obraz nieistniejącego już świata, świata z początku XX stulecia. Również w ramach ww. projektu, wykonany został specjalny etno – kalendarz na rok 2019, który w charakterze prezentu otrzymali od Stowarzyszenia „Szansa” wszyscy uczestnicy spotkania w Baranówce. Dodatkowo uczestniczki projektu przygotowały specjalny, okolicznościowy kiermasz etno – pamiątek. Także Centrum Kultury i Promocji przygotowało specjalnie z okazji „Święta Niepodległości” specjalny upominek dla wszystkich jego uczestników. Był nim starannie wydany przez nasze gminne Centrum Kultury album prezentujący fotografie przesłane na wspomniany już wcześniej konkurs „Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”. Również i ta publikacja była bezpłatnym prezentem dla wszystkich chętnych uczestników uroczystości w Baranówce.

Obchody tegorocznego, jakże wyjątkowego „Dnia Niepodległości” zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, której fundatorem było Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2019-01-09