Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszenie WFOŚiGW w Krakowie !

Ogłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

 

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dostosowaniu systemów informatycznych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

O wznowieniu programu, będziemy niezwłocznie informować w aktualnościach, na naszej stronie internetowej.

 

2019-01-11